Tuyển dụng

  • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC MIỀN

    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC MIỀN

    TUYỂN DỤNG Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh sơn nước trên toàn quốc, Công ty Cổ phần quốc tế Hưng Đại Phát đang cần tuyển các vị trí GIÁM ĐỐC MIỀN Mô tả công việc: Tổ chức tuyển dụng và quản lý tối thiểu 10 NVKD đang làm về sơn nước Xây dựng và phát triển hệ thống Nhà phân phối … Đọc Thêm

  • TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH

    TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH

    TUYỂN DỤNG Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh sơn nước trên toàn quốc, Công ty Cổ phần quốc tế Hưng Đại Phát đang cần tuyển các vị trí GIÁM ĐỐC KINH DOANH Mô tả công việc: Tổ chức tuyển dụng và quản lý tối thiểu 10 - 15 NVKD đang làm về sơn nước Xây dựng và phát triển hệ thống Nhà … Đọc Thêm